xinjiang-changjitianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 昌吉天气预报
昌吉

新疆昌吉

2023年10月04日 周四

21
8 ~ 22

湿度:41% 气压:952千帕

紫外线:紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

日出日落: 08:11 ~ 19:48

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:新B

昌吉天气预报:昌吉今天白天晴,晚间小雨,最高温度22,最低温度8

空气:31 昌吉天气更新于 2023-10-04 15:00:00

昌吉天气预报一周

 • 2023-10-04 周三 8 ~ 22℃
 • 2023-10-05 周四 3 ~ 22℃
 • 2023-10-06 周五 3 ~ 24℃
 • 2023-10-07 周六 6 ~ 23℃
 • 2023-10-08 周日 6 ~ 22℃
 • 2023-10-09 周一 6 ~ 22℃
 • 2023-10-10 周二 多云 5 ~ 23℃

昌吉48小时天气预报

 • 17点21℃
 • 18点21℃
 • 19点21℃
 • 20点20℃
 • 21点18℃
 • 22点17℃
 • 23点小雨15℃
 • 00点小雨14℃
 • 01点小雨12℃
 • 02点小雨11℃
 • 03点小雨10℃
 • 04点小雨9℃
 • 05点小雨9℃
 • 06点小雨9℃
 • 07点小雨9℃
 • 08点小雨8℃
 • 09点小雨8℃
 • 10点小雨8℃
 • 11点多云10℃
 • 12点多云13℃
 • 13点15℃
 • 14点17℃
 • 15点19℃
 • 16点21℃
 • 17点21℃
 • 18点22℃
 • 19点22℃
 • 20点20℃
 • 21点17℃
 • 22点15℃
 • 23点13℃
 • 00点12℃
 • 01点10℃
 • 02点9℃
 • 03点7℃
 • 04点6℃
 • 05点5℃
 • 06点4℃
 • 07点4℃
 • 08点4℃
 • 09点3℃
 • 10点3℃
 • 11点7℃
 • 12点11℃
 • 13点15℃
 • 14点18℃
 • 15点20℃
 • 16点22℃

昌吉周边地区天气预报

昌吉相关景点天气预报