jilin-jilintianqi

当前位置: 知了天气 / 吉林地区天气 / 吉林天气预报
吉林

吉林吉林

2023年10月04日 周四

10
3 ~ 15

湿度:43% 气压:980千帕

紫外线:紫外线强度较弱,建议涂擦SPF在12-15之间、PA+的防晒护肤品。

日出日落: 05:39 ~ 17:16

穿衣指数:建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。

车牌归属:吉B

吉林天气预报:吉林今天白天阴,晚间多云,最高温度15,最低温度3

空气:26 吉林天气更新于 2023-10-04 18:00:00

吉林天气预报一周

 • 2023-10-04 周三 3 ~ 15℃
 • 2023-10-05 周四 4 ~ 14℃
 • 2023-10-06 周五 2 ~ 17℃
 • 2023-10-07 周六 多云 6 ~ 16℃
 • 2023-10-08 周日 9 ~ 20℃
 • 2023-10-09 周一 小雨 8 ~ 16℃
 • 2023-10-10 周二 多云 6 ~ 17℃

吉林48小时天气预报

 • 20点多云10℃
 • 21点多云10℃
 • 22点小雨9℃
 • 23点9℃
 • 00点9℃
 • 01点多云9℃
 • 02点多云8℃
 • 03点多云7℃
 • 04点多云6℃
 • 05点多云5℃
 • 06点多云4℃
 • 07点3℃
 • 08点4℃
 • 09点5℃
 • 10点5℃
 • 11点7℃
 • 12点9℃
 • 13点11℃
 • 14点12℃
 • 15点13℃
 • 16点13℃
 • 17点13℃
 • 18点12℃
 • 19点12℃
 • 20点11℃
 • 21点10℃
 • 22点8℃
 • 23点7℃
 • 00点7℃
 • 01点6℃
 • 02点6℃
 • 03点6℃
 • 04点6℃
 • 05点5℃
 • 06点4℃
 • 07点4℃
 • 08点5℃
 • 09点6℃
 • 10点7℃
 • 11点10℃
 • 12点13℃
 • 13点16℃
 • 14点16℃
 • 15点16℃
 • 16点16℃
 • 17点15℃
 • 18点15℃
 • 19点14℃

吉林周边地区天气预报

吉林相关景点天气预报