jilin-jilintianqi

当前位置: 知了天气 / 吉林地区天气 / 吉林天气预报
吉林

吉林吉林

2024年07月15日 周四

31
22 ~ 32

湿度:61% 气压:977千帕

紫外线:紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

日出日落: 04:10 ~ 19:19

穿衣指数:天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。

车牌归属:吉B

吉林天气预报:吉林今天白天晴,晚间多云,最高温度32,最低温度22

空气:54 吉林天气更新于 2024-07-15 12:00:00

吉林天气预报一周

 • 2024-07-15 周一 22 ~ 32℃
 • 2024-07-16 周二 多云 22 ~ 32℃
 • 2024-07-17 周三 中雨 21 ~ 30℃
 • 2024-07-18 周四 22 ~ 31℃
 • 2024-07-19 周五 多云 23 ~ 31℃
 • 2024-07-20 周六 多云 22 ~ 30℃
 • 2024-07-21 周日 小雨 21 ~ 28℃

吉林48小时天气预报

 • 15点31℃
 • 16点31℃
 • 17点31℃
 • 18点31℃
 • 19点30℃
 • 20点29℃
 • 21点28℃
 • 22点27℃
 • 23点26℃
 • 00点26℃
 • 01点25℃
 • 02点24℃
 • 03点23℃
 • 04点23℃
 • 05点22℃
 • 06点22℃
 • 07点22℃
 • 08点22℃
 • 09点23℃
 • 10点24℃
 • 11点25℃
 • 12点27℃
 • 13点28℃
 • 14点29℃
 • 15点30℃
 • 16点31℃
 • 17点31℃
 • 18点多云31℃
 • 19点多云31℃
 • 20点多云30℃
 • 21点多云29℃
 • 22点多云28℃
 • 23点27℃
 • 00点26℃
 • 01点24℃
 • 02点23℃
 • 03点23℃
 • 04点23℃
 • 05点23℃
 • 06点小雨22℃
 • 07点小雨22℃
 • 08点小雨22℃
 • 09点多云22℃
 • 10点多云22℃
 • 11点多云23℃
 • 12点多云25℃
 • 13点多云25℃
 • 14点多云26℃

吉林周边地区天气预报

吉林相关景点天气预报

  宏观天气