neimenggu-tongliao-naimantianqi

当前位置: 知了天气 / 内蒙古地区天气 / 奈曼天气预报
奈曼

内蒙古通辽奈曼

2024年06月13日 周四

21
19 ~ 30

湿度:88% 气压:958千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 04:18 ~ 19:36

穿衣指数:建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。

车牌归属:蒙G

奈曼天气预报:奈曼今天白天雾,晚间阵雨,最高温度30,最低温度19

空气:17 奈曼天气更新于 2024-06-13 01:00:00

奈曼天气预报一周

 • 2024-06-12 周三 19 ~ 30℃
 • 2024-06-13 周四 阵雨 17 ~ 31℃
 • 2024-06-14 周五 多云 15 ~ 27℃
 • 2024-06-15 周六 15 ~ 25℃
 • 2024-06-16 周日 多云 18 ~ 30℃
 • 2024-06-17 周一 13 ~ 29℃
 • 2024-06-18 周二 16 ~ 27℃

奈曼48小时天气预报

 • 03点阵雨21℃
 • 04点阵雨21℃
 • 05点阵雨20℃
 • 06点阵雨20℃
 • 07点阵雨19℃
 • 08点21℃
 • 09点多云22℃
 • 10点多云24℃
 • 11点多云26℃
 • 12点多云27℃
 • 13点29℃
 • 14点多云29℃
 • 15点多云30℃
 • 16点多云30℃
 • 17点多云28℃
 • 18点多云25℃
 • 19点22℃
 • 20点阵雨22℃
 • 21点阵雨22℃
 • 22点阵雨22℃
 • 23点多云20℃
 • 00点多云20℃
 • 01点多云19℃
 • 02点多云19℃
 • 03点多云19℃
 • 04点多云18℃
 • 05点多云18℃
 • 06点多云17℃
 • 07点多云17℃
 • 08点多云18℃
 • 09点多云20℃
 • 10点多云21℃
 • 11点多云22℃
 • 12点多云24℃
 • 13点多云25℃
 • 14点多云26℃
 • 15点多云26℃
 • 16点多云26℃
 • 17点多云26℃
 • 18点多云26℃
 • 19点多云25℃
 • 20点多云24℃
 • 21点多云22℃
 • 22点多云21℃
 • 23点多云20℃
 • 00点多云20℃
 • 01点多云19℃
 • 02点19℃

奈曼周边地区天气预报

奈曼相关景点天气预报