hunan-xiangtantianqi

当前位置: 知了天气 / 湖南地区天气 / 湘潭天气预报
湘潭

湖南湘潭

2024年07月15日 周四

35
29 ~ 37

湿度:49% 气压:999千帕

紫外线:紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

日出日落: 05:42 ~ 19:26

穿衣指数:天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。

车牌归属:湘C

湘潭天气预报:湘潭今天白天晴,晚间晴,最高温度37,最低温度29

空气:35 湘潭天气更新于 2024-07-15 12:00:00

湘潭天气预报一周

 • 2024-07-15 周一 29 ~ 37℃
 • 2024-07-16 周二 29 ~ 38℃
 • 2024-07-17 周三 30 ~ 38℃
 • 2024-07-18 周四 30 ~ 38℃
 • 2024-07-19 周五 30 ~ 38℃
 • 2024-07-20 周六 30 ~ 38℃
 • 2024-07-21 周日 30 ~ 38℃

湘潭48小时天气预报

 • 15点35℃
 • 16点36℃
 • 17点37℃
 • 18点37℃
 • 19点36℃
 • 20点36℃
 • 21点35℃
 • 22点34℃
 • 23点33℃
 • 00点32℃
 • 01点31℃
 • 02点30℃
 • 03点30℃
 • 04点29℃
 • 05点29℃
 • 06点29℃
 • 07点29℃
 • 08点29℃
 • 09点30℃
 • 10点31℃
 • 11点32℃
 • 12点33℃
 • 13点33℃
 • 14点34℃
 • 15点35℃
 • 16点35℃
 • 17点36℃
 • 18点37℃
 • 19点37℃
 • 20点37℃
 • 21点36℃
 • 22点35℃
 • 23点34℃
 • 00点33℃
 • 01点33℃
 • 02点32℃
 • 03点31℃
 • 04点31℃
 • 05点31℃
 • 06点30℃
 • 07点30℃
 • 08点29℃
 • 09点30℃
 • 10点31℃
 • 11点32℃
 • 12点32℃
 • 13点33℃
 • 14点34℃

湘潭周边地区天气预报

湘潭相关景点天气预报

  宏观天气