jilin-jilintianqi

当前位置: 知了天气 / 吉林地区天气 / 吉林天气预报
吉林

吉林吉林

2024年06月15日 周四

18
12 ~ 20

湿度:71% 气压:968千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 03:55 ~ 19:22

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:吉B

吉林天气预报:吉林今天白天多云,晚间晴,最高温度20,最低温度12

空气:26 吉林天气更新于 2024-06-15 16:00:00

吉林天气预报一周

 • 2024-06-15 周六 多云 12 ~ 20℃
 • 2024-06-16 周日 18 ~ 25℃
 • 2024-06-17 周一 多云 14 ~ 26℃
 • 2024-06-18 周二 21 ~ 31℃
 • 2024-06-19 周三 多云 20 ~ 30℃
 • 2024-06-20 周四 16 ~ 28℃
 • 2024-06-21 周五 19 ~ 29℃

吉林48小时天气预报

 • 19点多云18℃
 • 20点多云18℃
 • 21点多云17℃
 • 22点多云16℃
 • 23点多云15℃
 • 00点多云15℃
 • 01点14℃
 • 02点14℃
 • 03点13℃
 • 04点12℃
 • 05点12℃
 • 06点12℃
 • 07点12℃
 • 08点12℃
 • 09点14℃
 • 10点16℃
 • 11点18℃
 • 12点19℃
 • 13点21℃
 • 14点23℃
 • 15点23℃
 • 16点24℃
 • 17点24℃
 • 18点23℃
 • 19点23℃
 • 20点23℃
 • 21点22℃
 • 22点21℃
 • 23点19℃
 • 00点多云19℃
 • 01点多云19℃
 • 02点多云19℃
 • 03点多云19℃
 • 04点多云19℃
 • 05点多云19℃
 • 06点多云18℃
 • 07点多云18℃
 • 08点多云18℃
 • 09点多云19℃
 • 10点多云20℃
 • 11点多云21℃
 • 12点多云22℃
 • 13点多云23℃
 • 14点23℃
 • 15点24℃
 • 16点25℃
 • 17点25℃
 • 18点25℃

吉林周边地区天气预报

吉林相关景点天气预报