jilin-liaoyuantianqi

当前位置: 知了天气 / 吉林地区天气 / 辽源天气预报
辽源

吉林辽源

2024年06月15日 周四

20
11 ~ 24

湿度:48% 气压:974千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 04:00 ~ 19:19

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:吉D

辽源天气预报:辽源今天白天多云,晚间多云,最高温度24,最低温度11

空气:32 辽源天气更新于 2024-06-15 18:00:00

辽源天气预报一周

 • 2024-06-15 周六 多云 11 ~ 24℃
 • 2024-06-16 周日 18 ~ 27℃
 • 2024-06-17 周一 14 ~ 29℃
 • 2024-06-18 周二 17 ~ 30℃
 • 2024-06-19 周三 20 ~ 34℃
 • 2024-06-20 周四 小雨 19 ~ 30℃
 • 2024-06-21 周五 小雨 19 ~ 29℃

辽源48小时天气预报

 • 19点20℃
 • 20点18℃
 • 21点多云17℃
 • 22点多云16℃
 • 23点多云15℃
 • 00点多云13℃
 • 01点多云13℃
 • 02点多云13℃
 • 03点12℃
 • 04点12℃
 • 05点11℃
 • 06点11℃
 • 07点13℃
 • 08点16℃
 • 09点19℃
 • 10点20℃
 • 11点22℃
 • 12点24℃
 • 13点24℃
 • 14点25℃
 • 15点26℃
 • 16点26℃
 • 17点26℃
 • 18点26℃
 • 19点24℃
 • 20点23℃
 • 21点21℃
 • 22点21℃
 • 23点21℃
 • 00点21℃
 • 01点21℃
 • 02点多云21℃
 • 03点多云21℃
 • 04点多云20℃
 • 05点20℃
 • 06点20℃
 • 07点22℃
 • 08点23℃
 • 09点24℃
 • 10点25℃
 • 11点26℃
 • 12点27℃
 • 13点27℃
 • 14点28℃
 • 15点28℃
 • 16点28℃
 • 17点28℃
 • 18点28℃

辽源周边地区天气预报

辽源下辖乡镇天气预报

辽源相关景点天气预报