xinjiang-wujiaqutianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 五家渠天气预报
五家渠

新疆五家渠

2024年06月26日 周四

27
24 ~ 37

湿度:42% 气压:952千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 06:27 ~ 21:57

穿衣指数:天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。

车牌归属:

五家渠天气预报:五家渠今天白天阴,晚间多云,最高温度37,最低温度24

空气:48 五家渠天气更新于 2024-06-26 00:00:00

五家渠天气预报一周

 • 2024-06-25 周二 24 ~ 37℃
 • 2024-06-26 周三 多云 24 ~ 32℃
 • 2024-06-27 周四 25 ~ 35℃
 • 2024-06-28 周五 多云 25 ~ 35℃
 • 2024-06-29 周六 多云 24 ~ 36℃
 • 2024-06-30 周日 25 ~ 34℃
 • 2024-07-01 周一 多云 23 ~ 32℃

五家渠48小时天气预报

 • 02点多云27℃
 • 03点多云26℃
 • 04点多云25℃
 • 05点多云25℃
 • 06点多云24℃
 • 07点多云24℃
 • 08点多云24℃
 • 09点多云24℃
 • 10点多云24℃
 • 11点多云25℃
 • 12点多云26℃
 • 13点多云27℃
 • 14点多云28℃
 • 15点多云29℃
 • 16点多云30℃
 • 17点多云31℃
 • 18点多云32℃
 • 19点多云32℃
 • 20点多云32℃
 • 21点多云32℃
 • 22点多云32℃
 • 23点多云31℃
 • 00点多云30℃
 • 01点29℃
 • 02点28℃
 • 03点27℃
 • 04点26℃
 • 05点26℃
 • 06点25℃
 • 07点24℃
 • 08点24℃
 • 09点25℃
 • 10点25℃
 • 11点27℃
 • 12点29℃
 • 13点31℃
 • 14点32℃
 • 15点33℃
 • 16点34℃
 • 17点34℃
 • 18点34℃
 • 19点35℃
 • 20点34℃
 • 21点33℃
 • 22点33℃
 • 23点多云32℃
 • 00点多云30℃
 • 01点多云29℃

五家渠周边地区天气预报

五家渠相关景点天气预报