xinjiang-shihezitianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 石河子天气预报
石河子

新疆石河子

2024年06月26日 周四

25
22 ~ 34

湿度:48% 气压:957千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 06:33 ~ 22:03

穿衣指数:天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。

车牌归属:新C

石河子天气预报:石河子今天白天阴,晚间阴,最高温度34,最低温度22

空气:52 石河子天气更新于 2024-06-26 01:00:00

石河子天气预报一周

 • 2024-06-25 周二 22 ~ 34℃
 • 2024-06-26 周三 23 ~ 35℃
 • 2024-06-27 周四 25 ~ 37℃
 • 2024-06-28 周五 多云 25 ~ 38℃
 • 2024-06-29 周六 26 ~ 37℃
 • 2024-06-30 周日 25 ~ 37℃
 • 2024-07-01 周一 21 ~ 35℃

石河子48小时天气预报

 • 03点25℃
 • 04点25℃
 • 05点24℃
 • 06点24℃
 • 07点23℃
 • 08点22℃
 • 09点22℃
 • 10点多云22℃
 • 11点24℃
 • 12点26℃
 • 13点28℃
 • 14点30℃
 • 15点30℃
 • 16点32℃
 • 17点33℃
 • 18点34℃
 • 19点35℃
 • 20点35℃
 • 21点34℃
 • 22点34℃
 • 23点多云32℃
 • 00点多云30℃
 • 01点28℃
 • 02点27℃
 • 03点26℃
 • 04点25℃
 • 05点24℃
 • 06点24℃
 • 07点23℃
 • 08点23℃
 • 09点24℃
 • 10点24℃
 • 11点多云26℃
 • 12点多云29℃
 • 13点31℃
 • 14点33℃
 • 15点34℃
 • 16点36℃
 • 17点36℃
 • 18点36℃
 • 19点37℃
 • 20点37℃
 • 21点37℃
 • 22点37℃
 • 23点35℃
 • 00点32℃
 • 01点多云30℃
 • 02点29℃

石河子周边地区天气预报

石河子相关景点天气预报

  宏观天气

  旅游攻略