hubei-shennongjiatianqi

当前位置: 知了天气 / 湖北地区天气 / 神农架天气预报
神农架

湖北神农架

2024年06月20日 周四

21
19 ~ 22

湿度:97% 气压:900千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 05:32 ~ 19:45

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:鄂P

神农架天气预报:神农架今天白天小雨,晚间小雨,最高温度22,最低温度19

空气:12 神农架天气更新于 2024-06-19 23:00:00

神农架天气预报一周

 • 2024-06-19 周三 小雨 19 ~ 22℃
 • 2024-06-20 周四 小雨 21 ~ 27℃
 • 2024-06-21 周五 中雨 20 ~ 27℃
 • 2024-06-22 周六 17 ~ 31℃
 • 2024-06-23 周日 多云 17 ~ 31℃
 • 2024-06-24 周一 17 ~ 30℃
 • 2024-06-25 周二 17 ~ 30℃

神农架48小时天气预报

 • 01点小雨21℃
 • 02点小雨20℃
 • 03点小雨20℃
 • 04点小雨20℃
 • 05点多云20℃
 • 06点多云20℃
 • 07点多云20℃
 • 08点小雨20℃
 • 09点小雨20℃
 • 10点小雨21℃
 • 11点小雨23℃
 • 12点小雨25℃
 • 13点小雨27℃
 • 14点小雨27℃
 • 15点小雨27℃
 • 16点小雨27℃
 • 17点小雨27℃
 • 18点小雨27℃
 • 19点小雨26℃
 • 20点小雨26℃
 • 21点小雨25℃
 • 22点小雨25℃
 • 23点小雨24℃
 • 00点小雨24℃
 • 01点小雨23℃
 • 02点中雨23℃
 • 03点中雨22℃
 • 04点中雨22℃
 • 05点小雨22℃
 • 06点小雨22℃
 • 07点小雨21℃
 • 08点小雨22℃
 • 09点小雨23℃
 • 10点小雨24℃
 • 11点小雨25℃
 • 12点小雨26℃
 • 13点小雨27℃
 • 14点中雨26℃
 • 15点中雨26℃
 • 16点中雨25℃
 • 17点小雨24℃
 • 18点小雨24℃
 • 19点小雨23℃
 • 20点小雨24℃
 • 21点小雨24℃
 • 22点小雨24℃
 • 23点小雨23℃
 • 00点小雨23℃

神农架周边地区天气预报

神农架相关景点天气预报