hunan-zhangjiajietianqi

当前位置: 知了天气 / 湖南地区天气 / 张家界天气预报
张家界

湖南张家界

2024年06月26日 周四

21
21 ~ 25

湿度:100% 气压:987千帕

紫外线:属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

日出日落: 05:41 ~ 19:40

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:湘G

张家界天气预报:张家界今天白天小雨,晚间小雨,最高温度25,最低温度21

空气:25 张家界天气更新于 2024-06-26 00:00:00

张家界天气预报一周

 • 2024-06-25 周二 小雨 21 ~ 25℃
 • 2024-06-26 周三 小雨 19 ~ 26℃
 • 2024-06-27 周四 暴雨 20 ~ 23℃
 • 2024-06-28 周五 中雨 21 ~ 27℃
 • 2024-06-29 周六 小雨 22 ~ 33℃
 • 2024-06-30 周日 小雨 25 ~ 35℃
 • 2024-07-01 周一 小雨 24 ~ 36℃

张家界48小时天气预报

 • 02点小雨21℃
 • 03点小雨21℃
 • 04点小雨21℃
 • 05点小雨21℃
 • 06点小雨21℃
 • 07点小雨21℃
 • 08点小雨22℃
 • 09点小雨22℃
 • 10点小雨23℃
 • 11点小雨24℃
 • 12点小雨24℃
 • 13点小雨25℃
 • 14点25℃
 • 15点25℃
 • 16点26℃
 • 17点小雨25℃
 • 18点小雨25℃
 • 19点小雨25℃
 • 20点小雨24℃
 • 21点小雨24℃
 • 22点小雨24℃
 • 23点小雨23℃
 • 00点小雨22℃
 • 01点小雨21℃
 • 02点中雨21℃
 • 03点中雨20℃
 • 04点中雨20℃
 • 05点中雨20℃
 • 06点中雨20℃
 • 07点中雨20℃
 • 08点小雨20℃
 • 09点小雨20℃
 • 10点小雨20℃
 • 11点中雨20℃
 • 12点中雨20℃
 • 13点中雨21℃
 • 14点中雨21℃
 • 15点中雨22℃
 • 16点中雨22℃
 • 17点中雨23℃
 • 18点中雨23℃
 • 19点中雨23℃
 • 20点中雨22℃
 • 21点中雨22℃
 • 22点中雨22℃
 • 23点中雨22℃
 • 00点中雨22℃
 • 01点中雨22℃

张家界周边地区天气预报

张家界下辖乡镇天气预报

张家界相关景点天气预报

  宏观天气

  旅游攻略