hunan-xiangxi-yongshuntianqi

当前位置: 知了天气 / 湖南地区天气 / 永顺天气预报
永顺

湖南湘西永顺

2024年06月26日 周四

21
21 ~ 26

湿度:98% 气压:982千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 05:43 ~ 19:43

穿衣指数:建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。

车牌归属:湘U

永顺天气预报:永顺今天白天小雨,晚间多云,最高温度26,最低温度21

空气:16 永顺天气更新于 2024-06-26 01:00:00

永顺天气预报一周

 • 2024-06-25 周二 小雨 21 ~ 26℃
 • 2024-06-26 周三 小雨 19 ~ 25℃
 • 2024-06-27 周四 中雨 19 ~ 23℃
 • 2024-06-28 周五 中雨 21 ~ 25℃
 • 2024-06-29 周六 小雨 22 ~ 29℃
 • 2024-06-30 周日 小雨 24 ~ 30℃
 • 2024-07-01 周一 小雨 25 ~ 31℃

永顺48小时天气预报

 • 03点多云21℃
 • 04点多云21℃
 • 05点多云21℃
 • 06点多云21℃
 • 07点多云21℃
 • 08点多云21℃
 • 09点多云22℃
 • 10点多云22℃
 • 11点23℃
 • 12点24℃
 • 13点25℃
 • 14点小雨25℃
 • 15点小雨25℃
 • 16点小雨25℃
 • 17点小雨24℃
 • 18点小雨24℃
 • 19点小雨24℃
 • 20点小雨24℃
 • 21点小雨24℃
 • 22点小雨24℃
 • 23点小雨23℃
 • 00点小雨22℃
 • 01点小雨21℃
 • 02点中雨21℃
 • 03点中雨21℃
 • 04点中雨21℃
 • 05点中雨21℃
 • 06点中雨21℃
 • 07点中雨21℃
 • 08点小雨21℃
 • 09点小雨21℃
 • 10点小雨21℃
 • 11点小雨21℃
 • 12点小雨21℃
 • 13点小雨21℃
 • 14点小雨21℃
 • 15点小雨20℃
 • 16点小雨19℃
 • 17点小雨22℃
 • 18点小雨22℃
 • 19点小雨22℃
 • 20点中雨22℃
 • 21点中雨23℃
 • 22点中雨23℃
 • 23点中雨22℃
 • 00点中雨21℃
 • 01点中雨20℃
 • 02点小雨20℃

永顺周边地区天气预报

永顺相关景点天气预报