xinjiang-wujiaqutianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 五家渠天气预报
五家渠

新疆五家渠

2023年10月04日 周四

18
10 ~ 18

湿度:42% 气压:949千帕

紫外线:属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

日出日落: 08:10 ~ 19:46

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:

五家渠天气预报:五家渠今天白天多云,晚间多云,最高温度18,最低温度10

空气:33 五家渠天气更新于 2023-10-04 15:00:00

五家渠天气预报一周

 • 2023-10-04 周三 多云 10 ~ 18℃
 • 2023-10-05 周四 9 ~ 20℃
 • 2023-10-06 周五 8 ~ 21℃
 • 2023-10-07 周六 9 ~ 17℃
 • 2023-10-08 周日 10 ~ 19℃
 • 2023-10-09 周一 10 ~ 19℃
 • 2023-10-10 周二 多云 9 ~ 20℃

五家渠48小时天气预报

 • 17点多云18℃
 • 18点多云18℃
 • 19点多云18℃
 • 20点多云17℃
 • 21点多云16℃
 • 22点多云15℃
 • 23点多云15℃
 • 00点多云14℃
 • 01点多云14℃
 • 02点多云13℃
 • 03点多云12℃
 • 04点多云12℃
 • 05点多云12℃
 • 06点多云12℃
 • 07点12℃
 • 08点11℃
 • 09点多云11℃
 • 10点多云10℃
 • 11点11℃
 • 12点13℃
 • 13点14℃
 • 14点15℃
 • 15点17℃
 • 16点18℃
 • 17点18℃
 • 18点19℃
 • 19点20℃
 • 20点18℃
 • 21点17℃
 • 22点16℃
 • 23点15℃
 • 00点14℃
 • 01点13℃
 • 02点13℃
 • 03点12℃
 • 04点12℃
 • 05点11℃
 • 06点11℃
 • 07点11℃
 • 08点11℃
 • 09点10℃
 • 10点9℃
 • 11点10℃
 • 12点11℃
 • 13点12℃
 • 14点15℃
 • 15点18℃
 • 16点20℃

五家渠周边地区天气预报

五家渠相关景点天气预报