xinjiang-shihezitianqi

当前位置: 知了天气 / 新疆地区天气 / 石河子天气预报
石河子

新疆石河子

2023年10月04日 周四

20
7 ~ 22

湿度:34% 气压:961千帕

紫外线:紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

日出日落: 08:16 ~ 19:52

穿衣指数:建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。

车牌归属:新C

石河子天气预报:石河子今天白天阴,晚间晴,最高温度22,最低温度7

空气:34 石河子天气更新于 2023-10-04 19:00:00

石河子天气预报一周

 • 2023-10-04 周三 7 ~ 22℃
 • 2023-10-05 周四 6 ~ 24℃
 • 2023-10-06 周五 6 ~ 24℃
 • 2023-10-07 周六 8 ~ 23℃
 • 2023-10-08 周日 9 ~ 23℃
 • 2023-10-09 周一 8 ~ 22℃
 • 2023-10-10 周二 7 ~ 25℃

石河子48小时天气预报

 • 20点20℃
 • 21点多云18℃
 • 22点多云16℃
 • 23点15℃
 • 00点13℃
 • 01点13℃
 • 02点13℃
 • 03点12℃
 • 04点11℃
 • 05点11℃
 • 06点10℃
 • 07点8℃
 • 08点8℃
 • 09点7℃
 • 10点11℃
 • 11点14℃
 • 12点18℃
 • 13点19℃
 • 14点21℃
 • 15点22℃
 • 16点23℃
 • 17点23℃
 • 18点23℃
 • 19点22℃
 • 20点21℃
 • 21点20℃
 • 22点17℃
 • 23点14℃
 • 00点11℃
 • 01点10℃
 • 02点10℃
 • 03点10℃
 • 04点9℃
 • 05点8℃
 • 06点7℃
 • 07点7℃
 • 08点6℃
 • 09点6℃
 • 10点9℃
 • 11点12℃
 • 12点15℃
 • 13点17℃
 • 14点20℃
 • 15点22℃
 • 16点23℃
 • 17点24℃
 • 18点24℃
 • 19点23℃

石河子周边地区天气预报

石河子相关景点天气预报