guangxi-qinzhou-pubeitianqi

当前位置: 知了天气 / 广西地区天气 / 浦北天气预报
浦北

广西钦州浦北

2023年10月04日 周四

29
25 ~ 34

湿度:89% 气压:1001千帕

紫外线:紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

日出日落: 06:33 ~ 18:27

穿衣指数:天气炎热,建议着短衫、短裙、短裤、薄型T恤衫等清凉夏季服装。

车牌归属:桂N

浦北天气预报:浦北今天白天阴,晚间多云,最高温度34,最低温度25

空气:42 浦北天气更新于 2023-10-04 20:00:00

浦北天气预报一周

 • 2023-10-04 周三 25 ~ 34℃
 • 2023-10-05 周四 多云 25 ~ 33℃
 • 2023-10-06 周五 多云 23 ~ 32℃
 • 2023-10-07 周六 多云 21 ~ 30℃
 • 2023-10-08 周日 多云 21 ~ 28℃
 • 2023-10-09 周一 多云 21 ~ 29℃
 • 2023-10-10 周二 多云 22 ~ 28℃

浦北48小时天气预报

 • 21点多云29℃
 • 22点多云28℃
 • 23点多云27℃
 • 00点27℃
 • 01点26℃
 • 02点26℃
 • 03点26℃
 • 04点25℃
 • 05点25℃
 • 06点25℃
 • 07点25℃
 • 08点25℃
 • 09点25℃
 • 10点27℃
 • 11点29℃
 • 12点32℃
 • 13点32℃
 • 14点32℃
 • 15点32℃
 • 16点32℃
 • 17点多云32℃
 • 18点多云32℃
 • 19点多云31℃
 • 20点多云30℃
 • 21点多云29℃
 • 22点多云28℃
 • 23点27℃
 • 00点26℃
 • 01点多云26℃
 • 02点多云26℃
 • 03点多云26℃
 • 04点多云25℃
 • 05点多云25℃
 • 06点多云25℃
 • 07点多云25℃
 • 08点多云25℃
 • 09点25℃
 • 10点26℃
 • 11点27℃
 • 12点28℃
 • 13点30℃
 • 14点30℃
 • 15点30℃
 • 16点30℃
 • 17点31℃
 • 18点31℃
 • 19点30℃
 • 20点28℃

浦北周边地区天气预报

浦北相关景点天气预报